• Banner2
 • banner1
 • 1
 • 2
Logo korea expert03

ยินดีต้อนรับท่านสู่เวปไซต์ ทัวร์เกาหลี
KOREA EXPERT TOUR

เป็นระยะเวลาเกือบทศวรรษที่ได้รับความไว้วางใจ KOREA EXPERT ให้บริการกรุ๊ปนำเที่ยว กรุ๊ปดูงาน เส้นทางประเทศเกาหลีใต้ ทางเรามีทีมไกด์และหัวหน้าทัวร์ประจำกว่า 30 คน และขอให้ท่านมั่นใจว่า หากท่านเดินทางไปกับเรา ผู้ชำนาญนำเที่ยวเกาหลีตัวจริง ท่านจะได้รับการบริการที่จะประทับใจมิรู้ลืม…

banner-home

โปรโมชั่นทัวร์เกาหลี

 • ทัวร์เกาหลี KRW07-1 KOREA SKI PARADISE

  ทัวร์เกาหลี KRW07-1 KOREA SKI PARADISE

  BY Thai Airways or Korean Air or Asiana Airlines

  5 วัน 3 คืน

  ไม่ต้องเข้าร้านโสมและร้านสมุนไพร อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน กำหนดการเดินทาง กลางพฤศจิกายน 2558 – ต้นมีนาคม 2559
  วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ
  22.00 คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก หน้า เคาน์เตอร์ M สายการบิน Korean Air ใกล้ ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Asiana Airlines ใกล้ ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways ใกล้ ประตูทางเข้าหมายเลข 2 รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน Logo korea expert03
  ***โปรดสังเกตป้าย “KOREA EXPERT” ***
  ข้อแนะนำ เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีจะมีบริกรยกกระเป๋าน้อยมาก ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงต้องยกกระเป๋าขึ้นห้องพักด้วยตัวเอง ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
   
  วันที่สอง (2) สนามบินอินชอน – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ทำข้าวห่อสาหร่าย – ถ่ายรูปชุดฮันบก – ถ้ำแห่งความลับ - อิสระเล่นสกีที่สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์)
  22.40/23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ KE 652 / KE 654
  23.20/01.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ OZ 742 / OZ 744
  23.05/23.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TG 658 / TG 656 (บริการอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง) เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง
  06.00/07.05 (KE) 06.55/08.35 (OZ) 06.30/06.55 (TG) ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรบริการ...
  เช้า รับประทานอาหารเช้าด้วย “อาหารเกาหลีแบบบุฟเฟต์” ณ.ภัตตาคาร (1) …จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย และพิเศษให้ท่านได้ลองทำข้าวห่อสาหร่ายสไตล์เกาหลี หรือที่เรียกว่า คิมบับ ตามแบบของท่าน ท่านจะได้ลองใส่ ชุดฮันบก ชุกประจำชาติเกาหลี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านละ 1 ชุด สามารถถ่ายภาพได้ท่านละ 10 นาที กับวิวจำลองต่างๆที่ได้จำลองมาให้ท่านถ่ายภาพแสนงดงาม...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำแห่งความลับ หรือ Kwangmyoung Cave ถ้ำที่ในอดีตเคยเป็นเหมืองทองคำเก่า ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงาม และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวภายในประกอบด้วยห้องต่างๆมากมาย ทั้งยังมีการจัดแสดงประวัติในสมัยที่ยังเป็นเหมืองทองคำ ประกอบกับไฟประดับที่ให้ความสวยงามแปลกตาแก่นักท่องเที่ยว
  01
  เที่ยง เมนู “ชาบู ชาบู เห็ดสด” มาพร้อมเนื้อหมูแบบเติมไม่อั้นจนอิ่ม เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อน พร้อมเครื่องเคียงรับประทานคู่กับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งแสนอร่อยจากเมืองไทย (2)
  บ่าย เดินทางสู่ สกีรีสอร์ท เคยใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักสกีมืออาชีพทุกระดับ นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ถ่าย ฉากสำคัญซีรีย์ เพลงรักในสายลมหนาว หรือ Winter Love Song นำท่านสัมผัสบรรยากาศแห่งภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก(ไม่รวมค่าใช้จ่าย เช่น เช่าอุปกรณ์การเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ด ประมาณ 35,000 วอนต่อท่าน) กอนดอลล่า-กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาพัลวังที่ยาว 3.7 กิโลเมตรซึ่งมียาวที่สุดของประเทศ (ประมาณ 20 นาทีต่อเที่ยว) โดยมีความสูงกว่า 1,438 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพื่อชมความงามของภูเขาวัง ภูเขาโอแดซาน ทะเลตะวันออก...
  ค่ำ เมนู “บาบิคิวบุฟเฟ่ปิ้งย่าง” หมู เนื้อ ไก่ ซีฟูด (3)
  ที่พัก WILLY HILLY SKI RESORT หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  05
   
  วันที่สาม (3) สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – ร้านเครื่องสำอาง – DRUM CAT SHOW – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันชุด ที่ ห้องอาหารโรงแรม (4) นำท่านเที่ยว สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure มีรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสี่มิติ เป็นต้น (พร้อมบัตร Special Pass เล่นไม่จำกัดรอบ) ร่วมฉลองเทศกาลดอกไม้ เช่น เทศกาลทิวลิป (มีนาคมถึงพฤษภาคม) เทศกาลดอกกุหลาบ (มิถุนายน) เทศกาลดอกลิลลี่ (กรกฏาคมถึงสิงหาคม) ดอกเบญจมาศบาน (กันยายนถึงตุลาคม) ชมขบวนพาเหรด การแสดงต่างๆ เป็นต้น
  02
  เที่ยง เมนู “ข้าวยำเกาหลี” เสริฟ์พร้อม ชาบูชาบู ร้อนๆ ผัก เครื่องเคียง และหมูสไลด์เนื้อนุ่ม รับประทานพร้อมข้าวสวย เติมได้ไม่อั้น (5)
  บ่าย เดินทางสู่ กรุงโซล นำท่านช้อปปิ้งที่ ร้านเครื่องสำอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อ Rojukiss, Rotree, Dr.Jart และอื่นๆอีกมากมาย เวชภัณฑ์เครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ราคาถูกกว่าเมืองไทย…ได้เวลาอันสมควร นำท่านชม DRUM CAT SHOW เป็นการโชว์ตีกลองและเล่นเครื่องดนตรีสากลอย่างมหัศจรรย์ โดยเป็นการแสดงใหม่ล่าสุด ของสาวๆสุด เซ็กซี่ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ จากปี 2008 จากประเทศอังกฤษ และปี 2009 จากเกาหลีในงานโคเรีย เอนเตอร์เทนเม้นท์ อวอร์ด และเริ่มเปิดการแสดงสุดอลังการครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 เป็นครั้งแรกที่กรุงโซล ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลี สร้างความระทึก และ ความสนุกสนานเร้าใจกับผู้ชมได้อย่างยิ่ง...นำท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นเกาหลีที่ ย่านเมียงดง หรือ "ถนนสายแฟชั่นของเกาหลี" ที่มีสินค้าและบริการให้เลือกตั้งแต่ราคาระดับกลางถึงสูงตามแต่ยี่ห้อเมื่อเทียบกับ ตลาดพื้นเมืองทงแดมุน และยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นบูติกเล็กๆ ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านคอส เมติก อาทิ Etude, The Face Shop, Skin Food เป็นต้น
  ค่ำ เมนู “พอร์ค คาลบิ” ณ. ร้านอาหาร NAMAEJIB ซึ่งเป็นร้านที่พระองค์ โสมและพระองค์ภา เคยเสด็จมารับประทานที่ร้านนี้มาแล้วหมูย่างชิ้นใหญ่สไตล์เกาหลี รับประทานพร้อมผักเครื่องเคียงเติมไม่อั้นจนกว่าจะอิ่ม (6)
  03
  ที่พัก GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน (ย่านเมียงดง)
   
  วันที่สี่ (4) อิสระช้อปปิ้ง หรือ เที่ยวในกรุงโซล ตามอัธยาศัย
  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหารโรงแรม (7) อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมกรุงโซล หรือ ช้อปปิ้งย่านต่างๆ (ไกด์แนะนำวิธีการขึ้นรถไฟใต้ดิน) เช่น ย่านทงแดมุน หรือ ประตูทิศตะวันออก มีร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้า แหล่งรวมแฟชั่น จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบเกาหลี เครื่องประดับ รองเท้าประเภทต่าง ๆ ผ้าพันคอ เนคไท เครื่องกีฬา ร้านคอสเมติกชื่อดัง Etude, The Face Shop, Skin Food เป็นต้น และอื่นๆ อีกมากมาย ในราคาส่งและปลีกตามตึกต่าง ๆ Dongdaemun Design Plaza เปิดใหม่เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา อาคารทรงเก๋ล้ำสมัยขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 83,000 ตารางกิโลเมตร ข้างในจะเป็นที่จัดนิทรรศการ , การแสดงสินค้าหรืออีเวนท์, ศูนย์การค้า ประกอบไปด้วย Dongdaemun History Exhibition Hall, Dongdaemun Excavation Site Exhibition Hall, Dongdaemun Stadium Memorial Hall, an event hall, and Design gallery และยังมีอีกหนึ่งส่วนคือสวนสาธารณะให้ชาวเกาหลีหรือนักท่องเที่ยวมาพักผ่อน หย่อนใจ ในส่วนนี้เปิดถึง 24 ชม.และที่นี่ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ซีรีย์เกาหลีชื่อดัง You Who Came From The Stars มาถ่ายอีกด้วย ถนนสายศิลปะ SAMCHEONGDONG - GIL ถนนเส้นเล็กๆ สายศิลปะที่มีเสน่ห์ ที่นี่เต็มไปด้วย คาเฟ่ , ร้านอาหาร , งานศิลปะ แกลลอรี่เต็มสองข้างถนน นอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สวยๆให้ท่านได้ช็อปปิ้งอย่างเพลิดเพลิน อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
  ที่พัก GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   
  วันที่ห้า (5) ดิวตี้ฟรี – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Gravin Wax Museum – นั่งกระเช้าสู่นัมซาน-วิวพ้อยท์ – ช้อปปิ้งฮงแด – ละลายเงินวอน – สนามบิน
  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหารของโรงแรม (8) นำท่านสู่ ดิวตี้ฟรี ร้านค้าปลอดภาษีสำหรับนักท่องเที่ยว พบกับสินค้าหลากหลายยี่ห้อ อาทิ หลุยส์วิตอง,พราด้า,เฟอร์ร่ากาโม่,กุชชี่ชาแนล,เอสเต ลอเดอร์,คลีนิกซ์ลังโคม ฯลฯ (น้ำหอมและเครื่องสำอางค์บางยี่ห้อถูกกว่าดิวตี้ฟรีเมืองไทย)...จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแห่งใหม่ล่าสุดใจกลางกรุงโซล Gravin Wax Museum ชม และถ่ายรูปกับหุ่นขี้ผึ้งเหล่าดาราคนดังของประเทศเกาหลีใต้ ที่เหมือนตัวจริงๆ ราวกับมีชีวิต อาทิเช่น เบยองจุน คิมซูยอน จางกึนซอก ไซ และอีกมากมาย ...
  04
  เที่ยง เมนู “จิมดัค” ไก่ตุ๋นสมุนไพรสไตล์เกาหลี เสิรฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ (9)
  บ่าย นำคณะชมวิวของกรุงโซล ขึ้นกระเช้าสู่ Namsan View Point (รวมค่ากระเช้า) จากจุดนี้มีผู้คนให้ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพ เพราะจะสามารถทำให้เห็น Seoul Tower ได้อย่างชัดเจนมากที่สุดกว่าทุกจุด ณ. LOVE KEY CEREMONY ที่นี้มีความเชื่อว่าหากคู่รักคล้องแม่กุญแจร่วมกันและโยนลูกกุญแจทิ้งไป จะครองรักกันเนิ่นนานตลอดไป (ไม่รวมค่ากุญแจ)...ทั้งยังเป็นที่ตั้งของ N’Seoul Tower (ไม่รวมค่าลิฟท์) กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล พร้อมสัมผัสกรุงโซลยามค่ำคืนแบบ 360 องศา …ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ ย่านมหาวิทยาลัยฮงฮิก ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งของโซลตามทางเท้ามีการวางขายของแฮนด์เมด จากคนหนุ่มสาว อีกทั้งยังมีเสื้อผ้า แฟชั่น ร้านกาแฟมากมาย อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย...ก่อนอำลาเกาหลีแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ร้านละลายเงินวอน) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็นต้น จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติอินชอน
  17.40/18.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ KE 651/KE 653 (บริการอาหารค่ำบนเครื่อง)
  18.30/ 20.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ OZ 741/ OZ 743 (บริการอาหารค่ำบนเครื่อง)
  17.30/ 21.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TG 635/ TG 657(บริการอาหารค่ำบนเครื่อง)
  21.10/23.10 (KE) 22.05/23.45 (OZ) 22.50/01.10(TG) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
   

  เริ่มต้น 33,900 บาท

  ทัวร์เกาหลี KRW07-1 KOREA SKI PARADISEKRW07-1 JAN'16 - FEB'16
 • ทัวร์เกาหลี KSM05 KOREA BIG THANKS

  ทัวร์เกาหลี KSM05 KOREA BIG THANKS

  5วัน 3 คืน (เช้า กลับ ค่ำ)

  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. บินตรง ถึงเช้ากลับดึก 2. สนุกสนานกับ สกีโดม และ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 3. เน้นช้อปปิ้ง โรงแรมดี พักใจกลางกรุงโซล 2 คืน 4. มหัศจรรย์กับ DRUM CAT SHOW กำหนดการเดินทาง เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558
  วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ
  21.00 เคาน์เตอร์ F สายการบิน JEJU AIR ใกล้ ประตูทางเข้าหมายเลข 3 หรือ เคาน์เตอร์ L สายการบิน T’WAY ใกล้ ประตูทางเข้าหมายเลข 6 คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก หน้ารับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน Logo korea expert03
  ***โปรดสังเกตป้าย “KOREA EXPERT” ***
   
  วันที่สอง (2) สนามบินนานาชาติอินชอน – หมู่บ้านพื้นเมืองบุกชอน – สกีโดม (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) – ซูวอน
  ../.. เดินทางสู่กรุงโซล โดย สายการบิน T’WAY หรือสายการบิน Jeju Air เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง
  ../.. นำท่านสู่ BUKCHON HANOK VILLAGE ก็จะเจอกับบ้านโบราณหลายแบบ ทั้งโบราณจริงและโบราณประยุกต์คละกัน สถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ถ่ายทำซีรี่ย์เรื่องดัง เรื่อง Personal Taste รักไม่เก๊ จัดเต็มหัวใจ
  bukchon bukchon1
  เที่ยง ลิ้มลองเมนูดัง “ทัคคาลบี” หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT (SNOW PARK) พาทุกท่านเดินทางเข้าในส่วนของ สกีโดม ซึ่งเป็นการจำลองลาน สกีในร่มอันกว้างใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ในช่วงฤดูหนาว โดย สามารถสนุกสนานกับการเล่นสกีหรือ สโนว์บอร์ดได้ตามความถนัด ***(รวมค่าเข้า SNOW PARK ไม่รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น ถุงมือ เสื้อแจ็กเก็ตกันหนาว เป็นต้น)***
  skidome skidome1
  ค่ำ เมนู “โอซัมพุลโกกิ” สไตล์เกาหลี เนื้อหมูและปลาหมึกหมัก บาบิคิวน้ำขลุกขลิก รับประทานพร้อมเครื่องเคียง ข้าวสวยร้อนๆ เติมไม่อั้น
  ที่พัก SAMWON PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   
  วันที่สาม (3) สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์โสมเกาหลี – SAMCHEONGDONG - GIL - PALPAN-GIL– ตลาดเมียงดง – กรุงโซล
  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันชุด ณ. ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยว สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure มีรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสี่มิติ
  everland1 everland2
  เที่ยง ลิ้มลองเมนู “พุลโกกิ” หรือบาร์บีคิวหมูเกาหลี รับประทานพร้อมเครื่องเคียง กิมจินานาชนิด และข้าวสวย มีกลิ่นหอมรสออกหวานนุ่ม
  บ่าย นำท่านมารู้จักและเข้าใจสมุนไพร โสมเกาหลี อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์รากโสมอบน้ำผึ้ง ผงโสมยอดนิยม โสมสกัด แคปซูล หรือโสมสกัดเข้มข้น...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนสายศิลปะ SAMCHEONGDONG - GIL ถนนเส้นเล็กๆ สายศิลปะที่มีเสน่ห์ ที่นี่เต็มไปด้วย คาเฟ่ , ร้านอาหาร , งานศิลปะ แกลลอรี่เต็มสองข้างถนน และต่อจากนั้นนำท่านไป PALPAN-GIL ถนนเอาใจสำหรับคนรักการดื่มกาแฟ ถนนนี้จะเต็มไปด้วยร้านกาแฟน่ารักๆ มากมายเต็มไปทั้งสองข้างถนน ตกแต่งร้านกาแฟแบบเก๋ๆ ...นำท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นเกาหลีที่ ย่านเมียงดง หรือ "ถนนสายแฟชั่นของเกาหลี" ที่มีสินค้าและบริการให้เลือกตั้งแต่ราคาระดับกลางถึงสูงตามแต่ยี่ห้อ
  myongdong SAMCHEONGDONG
  ค่ำ เมนู “พอร์ค คาลบิ” หมูย่างชิ้นใหญ่สไตล์เกาหลี รับประทานพร้อมผักเครื่องเคียงเติมไม่อั้นจนกว่าจะอิ่ม
  ที่พัก SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   
  วันที่สี่ (4) ศูนย์สมุนไพร – ขึ้นกระเช้าโซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์) – ร้านเครื่องสำอาง - Dongdaemun Design Plaza – ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน – DRUM CAT SHOW
  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชม ศูนย์สมุนไพร นำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา...จากนั้นนำคณะชมวิวของกรุงโซลนำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่ N ทาวเวอร์ กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 480 เมตร ท่านยังสามารถเลือกซื้อตุ๊กตาหมี Alfred จากละคร“เจ้าหญิงวุ่นวาย เจ้าชายเย็นชา” (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
  lovekey seoultower
  เที่ยง เมนู “ไก่ตุ๋นโสม” อาหารเพื่อสุขภาพตำรับชาววัง
  บ่าย  ...นำท่านช้อปปิ้งที่ ร้านเครื่องสำอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อ Rojukiss, Rotree, Dr.Jart และอื่นๆอีกมากมาย เวชภัณฑ์เครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Dongdaemun Design Plaza เปิดใหม่เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา อาคารทรงเก๋ล้ำสมัยขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 83,000 ตารางกิโลเมตร ข้างในจะเป็นที่จัดนิทรรศการ , การแสดงสินค้าหรืออีเวนท์, ศูนย์การค้า นำท่านเดินชมสีสันและวิถีการค้าแบบพื้นเมืองที่ ทงแดมุน หรือ ประตูทิศตะวันออก มีร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้า แหล่งรวมแฟชั่น จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบเกาหลี เครื่องประดับ รองเท้าประเภทต่าง ๆ ผ้าพันคอ เนคไท เครื่องกีฬา ร้านคอสเมติกชื่อดัง Etude, The Face Shop, Skin Food เป็นต้น และอื่นๆ อีกมากมาย ในราคาส่งและปลีกตามตึกต่าง ๆ
  Dongdaemun-design-plaza drumcat
  ค่ำ เมนู “ชาบู ชาบู” อาหารครบคุณค่าโภชนาและเป็นอาหารยอดนิยมที่คนเกาหลีนิยมทานกัน มากที่สุด หม้อไฟ สไตล์เกาหลี พร้อมเครื่องเคียง รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และน้ำจิ้มสุกี้รสเด็ดจากเมืองไทย หลังอาหารค่ำ นำท่านชม DRUM CAT SHOW เป็นการโชว์ตีกลองและเล่นเครื่องดนตรีสากล อย่างมหัศจรรย์ โดยเป็นการแสดงใหม่ล่าสุด ของสาวๆสุด เซ็กซี่
  ที่พัก SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   
  วันที่ห้า (5) ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน – ช้อปปิ้งฮงอิก – ละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ ดิวตี้ฟรี ร้านค้าปลอดภาษีสำหรับนักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านเดินชมบรรยากาศที่บริเวณ คลองชองเกชอน เป็นคลองที่ถูกขุดขึ้นเมื่อราว 600 ปีก่อน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งของโซล ตามทาง เท้ามีการวางขายของแฮนด์เมด จากคนหนุ่มสาว อีกทั้งยังมีเสื้อผ้า แฟชั่น ร้านกาแฟมากมาย….
  hongik cheonggyecheon
  เที่ยง เมนู “จิมดัค” ไก่ตุ๋นสมุนไพรสไตล์เกาหลี เสิรฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ
  บ่าย ก่อนอำลาเกาหลีแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ร้านละลายเงินวอน) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็นต้น จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติอินชอน
  ../.. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน T’WAY หรือสายการบิน Jeju Air
  ../.. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
   

  เริ่มต้น 19,900 บาท

  ทัวร์เกาหลี KSM05 KOREA BIG THANKSKSM05
 • ทัวร์เกาหลี KSM03 KOREA BIG SURPRISE

  ทัวร์เกาหลี KSM03 KOREA BIG SURPRISE

  5 วัน 3 คืน (เช้า กลับ ค่ำ)

  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. บินตรง ถึงเช้ากลับดึก วันสุดท้ายช้อปปิ้งเต็มวัน ไม่ต้องรีบมาสนามบิน 2. ไปโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี) รวมค่ากระเช้า ปั่นเรลไบค์ และ เทดดี้แบร์ฟาร์ม 3. ช้อปปิ้ง 3 ตลาด เมียงดง ทงแดมุน ฮงอิกพักโรงแรมระดับ 3.5 ดาวใจกลางกรุงโซล 2 คืน 4. รวมบุฟเฟ่ต์บาบิคิว ปิ้งย่าง ตักไม่อั้น   กำหนดการเดินทาง เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558
  วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ
  20.00/22.00 คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก หน้า เคาน์เตอร์ M สายการบิน Korean Air ใกล้ ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Asiana Airlines ใกล้ ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways ใกล้ ประตูทางเข้าหมายเลข 2 รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน Logo korea expert03
  ***โปรดสังเกตป้าย “KOREA EXPERT” ***
   
  วันที่สอง (2) สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เกาะนามิ – ปั่น RAIL BIKE – อุทยานซอรัคซาน (รวมกระเช้า) – วัดชินฮึงซา – พักรีสอร์ทสไตล์เกาหลี
  ../.. เดินทางสู่กรุงโซล โดย สายการบิน TG หรือ KE หรือ OZ (อาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง) เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง
  ../.. ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ... นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือเฟอรี่ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ เกาะแห่งความโรแมนติกของประเทศเกาหลีใต้
  nami1 nami2
  เที่ยง ลิ้มลองเมนูดัง “ทัคคาลบี” หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี
  บ่าย นำท่านปั่น RAIL BIKE สนุกสนานกับการปั่นจักรยานแบบพิเศษปั่นไปตามรางรถไฟ ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เดินทางสู่เมือง ซกโช … นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ซนำท่าน ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ เพื่อชมทัศนียภาพด้านบน...นำท่านเยี่ยมชม วัดชินฮึงซา(Shinheungsa Temple)
  soraksan1 raikbike
  ค่ำ เมนู “ชาบู ชาบู เห็ดสด” มาพร้อมเนื้อหมูแบบเติมไม่อั้นจนอิ่ม
  ที่พัก SORAK DAEMYUNG RESORT หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   
  วันที่สาม (3) เทดดี้แบร์ฟาร์ม - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - (ดิสนีย์แลนด์เกาหลี) – กรุงโซล
  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันชุด ณ. ห้องอาหารของโรงแรม ชม Teddy Bear Farm เป็นที่รวบรวมหมีเท็ดดี้ของสะสมที่มีคุณค่า ภายในแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซน ด้วยกัน โซนหนึ่งเป็นโซนที่วางโชว์ตุ๊กตาหมี Teddy Bear ให้เลือกซื้อหากันในหลายรูปแบบ ส่วนอีกโซนหนึ่งจัดวางตุ๊กตาหมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ เทศกาลต่างๆ กัน
  teddybearfarm1 teddybearfarm
  เที่ยง ลิ้มลองเมนู “พุลโกกิ” หรือบาร์บีคิวหมูเกาหลี รับประทานพร้อมเครื่องเคียง กิมจินานาชนิด และข้าวสวย มีกลิ่นหอมรสออกหวานนุ่ม
  บ่าย เที่ยว สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure มีรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสี่มิติ
  everland1 everland2
  ค่ำ บุฟเฟ่ต์บาบิคิวปิ้งย่าง หมู เนื้อ ซีฟู้ด สไตล์เกาหลี
  ที่พัก MANU HOTEL / SUNSHINE HOTELหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   
  วันที่สี่ (4) โสมเกาหลี – ร้านเครื่องสำอาง - บลูเฮาส์ – พระราชวังคียองบก – นัมซานวิวพ้อยท์ – ช้อปปิ้งทงแดมุน – ช้อปปิ้งเมียงดง
  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหารโรงแรม พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพร โสมเกาหลี ซึ่งใช้เป็นยารักษาสุขภาพของชนชาติตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาล  ...นำท่านช้อปปิ้งที่ ร้านเครื่องสำอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อ Rojukiss, Rotree, Dr.Jart และอื่นๆอีกมากมาย เวชภัณฑ์เครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี พาท่านนั่งรถผ่านชมถนนสายสำคัญซึ่งเป็นที่ตั้ง ”บลูเฮาส์หรือบ้านประจำตำแหน่งประธานาธิบดี” นำท่านถ่ายรูปกับ ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์นกฟินิกซ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนกอมตะ จากนั้นเข้าชม พระราชวังเคียงบก หนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาหลี  สมัยราชวงศ์โซซอน คณะชมวิวของกรุงโซล เขานัมซาน จากจุดนี้มีผู้คนให้ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพเพราะจะสามารถทำให้เห็น Seoul Tower ได้อย่างชัดเจนมากที่สุดกว่าทุกจุด ณ. LOVE KEY CEREMONY
  bluehouse seoultower
  เที่ยง เมนู “ไก่ตุ๋นโสม” อาหารเพื่อสุขภาพตำรับชาววัง
  บ่าย พาท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นเกาหลีที่ ย่านเมียงดอง หรือ "ถนนสายแฟชั่นของเกาหลี" ที่มีสินค้าและบริการให้เลือกตั้งแต่ราคาระดับกลางถึงสูงตามแต่ยี่ห้อเมื่อเทียบกับตลาดพื้นเมืองทงแดมุน และยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นบูติกเล็กๆ ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านคอสเมติก อาทิ Etude, The Face Shop, Skin Food เป็นต้น ร้านกาแฟ และร้านอาหารนานาชนิด
  myongdong dongtaemoon
  ค่ำ เมนู ข้าวยำเกาหลี ต้นตำรับแท้ พร้อม ชาบู ชาบู หลังอาหารค่ำ พาท่านเดินชมสีสันและวิถีการค้าแบบพื้นเมืองที่ ทงแดมุน หรือ ประตูทิศตะวันออก มีร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้า แหล่งรวมแฟชั่น จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบเกาหลี เครื่องประดับ รองเท้าประเภทต่าง ๆ ผ้าพันคอ เนคไท เครื่องกีฬา ร้านคอสเมติกชื่อดัง Etude, The Face Shop, Skin Food เป็นต้น และอื่นๆ อีกมากมาย ในราคาส่งและปลีกตามตึกต่างๆ
  ที่พัก MANU HOTEL / SUNSHINE HOTELหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   
  วันที่ห้า (5) ดิวตี้ฟรี – ศูนย์สมุนไพร – TRICK ART MUSEUM+ ICE MUSEUM - ช้อปปิ้งย่านฮงอิก - หมู่บ้านฝรั่งเศส LA PROVENCE - ละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ ดิวตี้ฟรี ร้านค้าปลอดภาษีสำหรับนักท่องเที่ยว พาชม ศูนย์สมุนไพร รับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง นำท่านสู่ TRICK ART MUSEUM พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา ภายในมี ICE MUSEUM จัดแสดงน้ำแข็งแกะสลัก พร้อมสัมผัสอุณหภูมิที่หนาวเย็นติดลบกว่ายี่สิบองศา ชมน้ำแข็งแกะสลักที่ตัดมาจากก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ และแกะสลักออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ จากนั้นชมภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่
  la-provence trickeye
  เที่ยง เมนู “จิมดัค” ไก่ตุ๋นสมุนไพรสไตล์เกาหลี เสิรฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งของโซลตามทาง เท้ามีการวางขายของแฮนด์เมด จากคนหนุ่มสาว อีกทั้งยังมีเสื้อผ้า แฟชั่น ร้านกาแฟมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านฝรั่งเศส (LA PROVENCE) แห่งเกาหลีสัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศสหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนน่ารัก ก่อนอำลาเกาหลีแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ร้านละลายเงินวอน) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก  และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็นต้น จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติอินชอน
  ../.. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TG หรือ KE หรือ OZ
  ../.. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ (บริการอาหารค่ำบนเครื่อง)
   

  เริ่มต้น 26,900 บาท

  ทัวร์เกาหลี KSM03 KOREA BIG SURPRISEKSM03
 • ทัวร์เกาหลี KSM01 KOREA FRESH

  ทัวร์เกาหลี KSM01 KOREA FRESH

  5วัน 3 คืน (เช้า กลับ ค่ำ)

  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. บินตรง ถึงเช้ากลับดึก ช้อปปิ้งเต็มวัน ไม่ต้องรีบมาสนามบิน 2. ไปโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี) รวมค่าขึ้นกระเช้า 3. รวมค่าขึ้นลิฟท์ โซลทาวเวอร์ เทดดี้แบร์ฟาร์ม 4. พักโรงแรมระดับ 3.5 ดาวใจกลางกรุงโซล 2 คืน 5. ช้อปปิ้งครบ 3 ตลาดดัง เมียงดง ทงแดมุน ฮงอิก 6. รวมบุฟเฟ่ต์บาบิคิว ปิ้งย่าง ตักไม่อั้น กำหนดการเดินทาง เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558
  วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ
  22.00 เคาน์เตอร์ L สายการบิน T’WAY ใกล้ ประตูทางเข้าหมายเลข 6 คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก หน้ารับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน Logo korea expert03
  ***โปรดสังเกตป้าย “KOREA EXPERT” ***
   
  วันที่สอง (2) สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เกาะนามิ – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ อุทยานซอรัคซาน (รวมค่ากระเช้า) – วัดชินฮึงซา - เทดดี้แบร์ฟาร์ม
  01.30 เดินทางสู่กรุงโซล โดย สายการบิน T’WAY เที่ยวบิน TW 102 (อาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง) เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง
  08.45 ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ... นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือเฟอรี่ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ เกาะแห่งความโรแมนติกของประเทศเกาหลีใต้
  nami1 nami2
  เที่ยง ลิ้มลองเมนูดัง “ทัคคาลบี” หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี
  บ่าย เดินทางสู่เมือง ซกโช …นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี พาท่านขึ้นเขาชมความงามของธรรมชาติด้วย เคเบิ้ลคาร์ (รวมค่าขึ้นกระเช้า) จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม วัดชินฮึงซา ชม Teddy Bear Farm เป็นที่รวบรวมหมีเท็ดดี้ของสะสมที่มีคุณค่า
  soraksan1 teddybearfarm
  ค่ำ เมนู “ชาบู ชาบู เห็ดสด” มาพร้อมเนื้อหมูแบบเติมไม่อั้นจนอิ่ม
  ที่พัก SORAK DAEMYUNG RESORT หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   
  วันที่สาม (3) เรียนทำกิมจิพร้อมถ่ายรูปชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - (ดิสนีย์แลนด์เกาหลี) – กรุงโซล
  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันชุด ณ. ห้องอาหารของโรงแรม พาท่าน เรียนการทำกิมจิ เรียนรู้การทำกิมจิ และท่านจะได้ลอง ใส่ชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลีฟรีอีกด้วย
  hanbok1 kimji1
  เที่ยง ลิ้มลองเมนู “พุลโกกิ” หรือบาร์บีคิวหมูเกาหลี รับประทานพร้อมเครื่องเคียง กิมจินานาชนิด และข้าวสวย มีกลิ่นหอมรสออกหวานนุ่ม
  บ่าย เที่ยว สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure มีรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสี่มิติ
  everland1 everland2
  ค่ำ บุฟเฟ่ต์บาบิคิวปิ้งย่าง หมู เนื้อ ซีฟู้ด สไตล์เกาหลี
  ที่พัก BENHUR HOTEL / SUNSHINE HOTELหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   
  วันที่สี่ (4) โสมเกาหลี – ร้านเครื่องสำอาง - บลูเฮาส์ – พระราชวังคียองบก – นัมซานวิวพ้อยท์ – ขึ้นลิฟท์โซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งทงแดมุน – ช้อปปิ้งเมียงดง
  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหารโรงแรม พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพร โสมเกาหลี ซึ่งใช้เป็นยารักษาสุขภาพของชนชาติตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาล  ...นำท่านช้อปปิ้งที่ ร้านเครื่องสำอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อ Rojukiss, Rotree, Dr.Jart และอื่นๆอีกมากมาย เวชภัณฑ์เครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี พาท่านนั่งรถผ่านชมถนนสายสำคัญซึ่งเป็นที่ตั้ง ”บลูเฮาส์หรือบ้านประจำตำแหน่งประธานาธิบดี” นำท่านถ่ายรูปกับ ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์นกฟินิกซ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนกอมตะ จากนั้นเข้าชม พระราชวังเคียงบก หนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาหลี  สมัยราชวงศ์โซซอน ...นำคณะชมวิวของกรุงโซล Namsan View Point  ณ. LOVE KEY CEREMONY นำท่าน ขึ้นลิฟท์สู่ N ทาวเวอร์ (รวมค่าลิฟท์) กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
  bluehouse seoultower
  เที่ยง เมนู “ไก่ตุ๋นโสม” อาหารเพื่อสุขภาพตำรับชาววัง
  บ่าย พาท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นเกาหลีที่ ย่านเมียงดอง หรือ "ถนนสายแฟชั่นของเกาหลี" ที่มีสินค้าและบริการให้เลือกตั้งแต่ราคาระดับกลางถึงสูงตามแต่ยี่ห้อเมื่อเทียบกับตลาดพื้นเมืองทงแดมุน และยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นบูติกเล็กๆ ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านคอสเมติก อาทิ Etude, The Face Shop, Skin Food เป็นต้น ร้านกาแฟ และร้านอาหารนานาชนิด
  dongtaemoon myongdong
  ค่ำ เมนู ข้าวยำเกาหลี ต้นตำรับแท้ พร้อม ชาบู ชาบู หลังอาหารค่ำ พาท่านเดินชมสีสันและวิถีการค้าแบบพื้นเมืองที่ ทงแดมุน หรือ ประตูทิศตะวันออก มีร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้า
  ที่พัก BENHUR HOTEL / SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   
  วันที่ห้า (5) ดิวตี้ฟรี – ศูนย์สมุนไพร – TRICK ART MUSEUM+ ICE MUSEUM - ช้อปปิ้งย่านฮงอิก - หมู่บ้านฝรั่งเศส LA PROVENCE - ละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ ดิวตี้ฟรี ร้านค้าปลอดภาษีสำหรับนักท่องเที่ยว พาชม ศูนย์สมุนไพร รับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง นำท่านสู่ TRICK ART MUSEUM พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา ภายในมี ICE MUSEUM จัดแสดงน้ำแข็งแกะสลัก พร้อมสัมผัสอุณหภูมิที่หนาวเย็นติดลบกว่ายี่สิบองศา ชมน้ำแข็งแกะสลักที่ตัดมาจากก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ และแกะสลักออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ จากนั้นชมภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่
  la-provence trickeye
  เที่ยง เมนู “จิมดัค” ไก่ตุ๋นสมุนไพรสไตล์เกาหลี เสิรฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งของโซลตามทาง เท้ามีการวางขายของแฮนด์เมด จากคนหนุ่มสาว อีกทั้งยังมีเสื้อผ้า แฟชั่น ร้านกาแฟมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านฝรั่งเศส (LA PROVENCE) แห่งเกาหลีสัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศสหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนน่ารัก  ก่อนอำลาเกาหลีแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ร้านละลายเงินวอน) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก  และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็นต้น จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติอินชอน
  20.30 เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน T’WAY เที่ยวบินที่ TW 101
  00.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ (บริการอาหารค่ำบนเครื่อง)
   

  เริ่มต้น 22,900 บาท

  ทัวร์เกาหลี KSM01 KOREA FRESHKSM01
© IAMTOUR EXPERT CENTER INTER GROUP CO.,LTD
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06965
เลขที่ 600/24 โครงการ บีสแควร์พระราม9-เหม่งจ๋าย ซ.สหการประมูล แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310