สถานที่ท่องเที่ยว “พระราชวังชางด๊อก”

พระราชวังชางด๊อก

ไม่ไกลจากพระราชวังกยองบก ห่างกันเพียงแค่หนึ่งสถานีรถไฟใต้ดิน มีพระราชวังชื่อดังอีกแห่งตั้งอยู่ มีชื่ีอว่า ชองด๊อกกุง บริเวณหน้าพระราชวังแห่งนี้มีเจ้าหน้าที่ในชุดฮันบกสีสันสวยงามคอยประชาสัมพันธ์เกียวกับวัฒนธรรมเกาหลี พระราชวังชางด๊อกแห่งนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแทจง (Taejong) ด้วยพระองค์ทรงต้องการให้พระราชวังชางด๊อกเป็นพระราชวังแห่งที่สอง นอกเหนือจากพระราชวังกยองบก ใช้เวลาในการสร้างประมาณ 7 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1405-1412

แม้จะสร้างขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน และสร้างบนพื้นฐานของหลักขกจื๊อเช่นเดียวกัน แต่กยองบกกุงกสร้างได้ตรงตามแบบแผนอย่างเข้มงวดเพื่อแสดงความมีอำนาจและความสูงศักดิ์ของราชวงศ์โจซอน ในขณะที่การรสร้างพระราชวังชางด๊อกนั้นได้คำนึงถึงลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โดยรอบเป็นสำคัญ พระราชวังแห่งนี้จึงมีลักษณะเรียบง่าย ดูถ่อมตนและกลมกลืนกับธรรมชาติ จนกลายเป็นสถานที่โปรดปรานของบรรดากษัตริย์ในยุคโจซอน ในยามที่พระองค์ทรงต้องการความสงบเพื่อประพันธ์บทกวีหรือถกปัญหาบ้านเมืองในบรรยากาศชิลๆ ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เน้นธรรมชาติเป็นหลักนี่เอง ทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997

นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมพระราชวังได้ตามอัธยาศัย หรือหากต้องการไกด์นำเช่นเดียวกับกยองบกกุง

รอบการเข้าชมพระราชวังกับไกด์ฟรี

ภาษาเกาหลี 9.30 น.  11.30 น.  13.30 น.  และ 17.30 น.

ภาษาอังกฤษ 10.30 น.  และ 14.30 น.

ภาษาญี่ปุ่น 12.30 น.

ภาษาจีน 16.00 น.

เวลาทำการ  เดือนเมษายน-ตุลาคม  เปิด 9.00 น. – 18.30 น.

เดือนพฤศจิกายนและมีนาคม  เปิด 9.00 น. – 17.30 น.

เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์  เปิด 9.00 น.  – 17.00 น.  ปิดวันจันทร์

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่คนละ 3,000 วอน  10 คนขึ้นไปคนละ 2,400 วอน

เด็กคนละ 1,500 วอน  10 คนขึ้นไป 1,200 วอน

นอกจากนี้ภายในพระราชวังยังมีสวนลับหรือ The Secret Garden ซึ่งต้องเสียค่าเข้าชมต่างหาก ผู้ใหญ่คนละ 5,000 วอน เด็กคนละ 2,500 วอน แต่ถ้ามีบัตรแบบเหมาจ่ายสามารถใช้เข้าชมสวนลับได้ แต่เข้าชมสวนลับนี้ต้องไปกับไกด์ที่จัดไว้เท่านั้น ไม่สามารถเดินเข้าชมเองได้

© IAMTOUR EXPERT CENTER INTER GROUP CO.,LTD
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06965
เลขที่ 600/24 โครงการ บีสแควร์พระราม9-เหม่งจ๋าย ซ.สหการประมูล แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310