สถานที่ท่องเที่ยว “พระราชวังเคียงบกกุง”

พระราชวังคยองบก หรือ เคียงบก Gyeongbokgung Palace (เกาหลี: 경복궁)

สุดปลายทางด้านเหนือของ ถนนเซจองโนของกรุงโซล เราจะเห็น พระราชวังเคียงบกคุง ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า นี่คือ พระราชวังเคียงบกคุง

พระราชวังเคียงบ๊อก พิพิธภัณท์พื้นบ้านพระราชวังเคียงบ๊อกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์ บัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์เมื่อสมัย600ปีก่อนเยี่ยมชมท้องพระโรง พลับพลากลางน้ำ ภายในพระราชวังมี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของชนชาติ เกาหลีในอดีต ตลอดจนผ่านชม ทำเนียบและบ้านประธานาธิบดีคนปัจจุบัน

พระราชวังเคียงบ๊ก

 

พระราชวังเคียงบกคุงจะทำให้คุณซึมซับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวเกาหลีอย่างลึกซึ้ง ในบริเวณพระราชวังนี้เป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี และ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ ณ ที่สองแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมลักษณะเด่น ๆ ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเกาหลี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต ไม่ว่าจะเป็น พระที่นั่งคึนจองจอน ศาลาเคียงฮวยรู ซึ่งตั้งอยู่กลางสระ ศาลายางวอนจอง หรืออาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นหลายอาคาร ล่วนแล้วแต่แสดงถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามและแวดล้อมด้วยทัศนียภาพเขียวขจีของ สวนอันน่าอภิรมย์

พระราชวังเคียงบ๊ก

 

ประตูจอนชุมมุน เเป็นประตูด้านตะวันออกของพระราชวัง จะเปิดออกสู่ ถนนซัมจองดองกิล ที่มีร้านขาย ฮันบก (ชุดประจำชาติ) และหอแสดงศิลปะหลายแห่ง ทางด้านเหนือสุดของถนนซัมจองดองกิล ซึ่งยาวออกไป 1 กม. ผ่านด้านหน้าของทำเนียบ ชองวาแด อันครึ้มไปด้วนต้นไม้ใหญ่ ซึ่งแผ่กิ่งก้านมาบรรจบกันตรงกลางถนนและมีสวนหย่อมตกแต่งงดงามอยู่ข้างทาง หลายแห่ง จึงเป็นที่ที่จะเดินเล่นได้อย่างสบายอารมณ์ พอไปถึงปลายถนนเราก็จะเห็นสวน โรสออฟเชรอน และหอประชุมชุมชน เฮียวจาดองซารางบาง ซึ่งแสดงของกำนัลต่าง ๆ ที่ประธานาธิบดีคนก่อน ๆ ของเกาหลีได้รับและประวัติโดยละเอียดของกรุงโซล

พระราชวังเคียงบ๊กพระราชวังเคียงบ๊ก

 เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1937 (ค.ศ. 1394) โดย ชองโดจอน (정도전) และได้รับการต่อเติมโดยพระเจ้าแทจงและพระเจ้าเซจงมหาราช แต่บางส่วนของพระราชวังนั้นถูกเพลิงเผาวอดในช่วงที่ญี่ปุ่นบุกประเทศเกาหลี

พระราชวังมีเนื้อที่ 5.4 ล้านตารางฟุต โดยในช่วงต้นราชวงศ์โชซอนมีตำหนักอาคารมากถึง 200 อาคาร กระทั่งปี พ.ศ. 2135 ที่กองทัพญี่ปุ่นบุกรุกประเทศเกาหลี อาคารต่างๆ ได้ถูกทุบทำลาย ถูกเผาทิ้งไปเป็นจำนวนมาก ก่อนที่จะได้รับการบูรณะซ่อมแซม และสร้างพระราชวังขึ้นมาใหม่ในแบบฉบับเดิม โดยในปัจจุบันมีอาคารทั้งสิ้น 10 อาคาร

คำว่า “เคียงบกกุง” ในภาษาเกาหลี แปลว่า “พระราชวังแห่งพรที่ส่องสว่าง (The Palace of Shining Blessings)”

ในพระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมอันงดงามที่น่าเข้าชมคือ “พระที่นั่งคึนจองวอน” “ศาลาเคียงฮวยรู”ซึ่งตั้งอยู่กลางสระน้ำ และอีกมากมายหลายแห่ง รวมไปถึงทัศนียภาพรอบๆพระราชวังนั้นก็มีสวนอันสวยสดเขียวขจีน่าอภิรมย์เป็นอย่างยิ่ง

รอบๆพระราชวังนั้น ก็มีที่น่าเที่ยวน่าเดินเล่นคือ ตรงประตูจอนชุนมุน ซึ่งเมื่อออกจากพระราชวังทางประตูจอนชุนมุนแล้ว ก็จะพบกับ“ถนนซัมจองดองกิล” เราสามารถพบกับร้านขายชุดฮันบกเก่าแก่ได้ที่ถนนแห่งนี้ แถมยังมีหอศิลป์หลายแห่งค่ะ ทางด้านเหนือสุดของถนนแห่งนี้ที่ผ่านด้านหน้าของทำเนียบชองวาแด จะครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ซึ่งแผ่กิ่งก้านปกคลุมถนนอย่างสวยงาม ระหว่างทางเดินก็จะพบสวนหย่อมที่สวยงามหลายแห่ง น่าเดินเล่นอย่างสบายอารมณ์เป็นอย่างยิ่งค่ะ

พระราชวังแห่งนี้ เปิดทำการในวันอังคารเพียงวันเดียว และเปิดตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. (19.00 – 17.00 น. ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์)

ค่าเข้าชมในอัตรา 1,000 วอน รวจสอบค่าเงินได้

**หากอยากเข้าชมพิพิธภัณฑ์สองแห่งที่อยู่ภายในพระราชวัง ต้องเสียค่า้เข้าชม

แผนที่ บริเวณรอบพระราชวังเคียงบกกุง

map พระราชวังเคียงบ๊ก

ขอบคุณ รูป  http://www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E7602603/E7602603.html

ข้อมูล www.kto.or.th

 

© IAMTOUR EXPERT CENTER INTER GROUP CO.,LTD
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06965
เลขที่ 600/24 โครงการ บีสแควร์พระราม9-เหม่งจ๋าย ซ.สหการประมูล แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310