แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ไหว้พระขอพรที่ วัดโชเกซา

วัดโชเกซา

วัดที่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลี ถึงแม้จะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมือง แต่ภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามไม่ต่างไปจากวัดอื่นๆ ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมักจะตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา หรือริมชายทะเล
วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่คนไทยรู้จักว่าเป็น “วัดพระยิ้ม” ซึ่งวัดแห่งนี้ถือเป็นวัดหลักและศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนในเกาหลี ภายในวัดมีต้นไม้ใหญ่ที่มีความสูงกว่า 26 เมตร ภายในมีวิหารไม้หลังใหญ่ที่มีอายุมากว่า 500 มีองค์พระประธาน 3 องค์ที่คนเกาหลีจำนวนมากนิยมไปนมัสการขอพรและประกอบพิธีต่างๆ และยังมีภาพจิตรกรรมพุทธประวัติที่บรรจงวาดลงบนแผ่นไม้ติดไว้รอบวิหาร ด้านหน้าวิหารยังเป็นที่ตั้งของเจดีย์ 7 ชั้น ที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ให้กราบขอพรกันอีกด้วย
นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญในการจัดพิธีแห่โคมไฟรูปดอกบัว ในวันก่อนวันประสูติของพระพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่ 8 เดือน 4 ของปีจันทรคติ โดยขบวนแห่นี้จะเริ่มต้นตั้งแต่สนามกีฬาทงแดมุน (Dongdaemun Stadium) เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโน (Jungno) และมาสิ้นสุดที่วัดแห่งนี้

22 11

© IAMTOUR EXPERT CENTER INTER GROUP CO.,LTD
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06965
เลขที่ 600/24 โครงการ บีสแควร์พระราม9-เหม่งจ๋าย ซ.สหการประมูล แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310