ทัวร์เกาหลี KRA05 YES’AUTUMN DELUXE

ทัวร์เกาหลี KRA05 YES’AUTUMN DELUXE

Share

รหัสทัวร์ : KRA05
สายการบิน : KE, TG
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ :
เดือนตุลาคม 2558
21-25 / 22-26 / 23-27 / 28 ต.ค. - 1 พ.ย.
เดือนพฤศจิกายน 2558
6-10 / 13-17

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์เกาหลี KRA05 YES’AUTUMN DELUXE

5 วัน 4 คืน (เช้า กลับ ค่ำ)

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์
1. เที่ยวครบทุกที่สวย รวมค่าเข้าทุกสถานที่ ไม่หมกเม็ด
2. บุฟเฟ่ต์ขาปู ทานตรงเมียงดง ไม่เสียเวลาช้อปปิ้ง เสริฟทั้งไวน์และเบียร์
3. เพิ่ม TRICK ART MUSEUM + ICE GALLERY สุดอินเทรนด์
4. หัวหน้าทัวร์วัยรุ่น รักงานบริการ บุคลิกดี และมีมารยาท
 
กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม – กลางเดือนพฤศจิกายน 2558

วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ
05.00/07.00 คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ M สายการบิน Korean Air ใกล้ ประตูทางเข้าหมายเลข 6 หรือ เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways ใกล้ ประตูทางเข้าหมายเลข 2 รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

Logo korea expert03

***โปรดสังเกตป้าย “KOREA EXPERT” ***
07.25/10.00 เออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TG 643 /KE 660 สายการบิน THAI AIRWAYS(TG) / สายการบิน KOREAN AIR(KE)(อาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง) เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง
16.15/17.35 ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว…นำท่านรับประทานอาหาร ณ. ภัตตาคาร และเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ ลิ้มลองเมนู “โอซัม พุลโกกิ” หรือบาร์บีคิวหมูและปลาหมึกเกาหลี รับประทานพร้อมเครื่องเคียง กิมจินานาชนิด และข้าวสวย มีกลิ่นหอมรสออกหวานนุ่ม
ที่พัก ZUMER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง (2) เกาะนามิ – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ อุทยานซอรัคซาน (รวมค่าขึ้นกระเช้า)
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ที่ ห้องอาหารโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือเฟอรี่ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ เกาะแห่งความโรแมนติกของประเทศเกาหลีใต้

nami1 nami2
เที่ยง ลิ้มลองเมนูดัง “ทัคคาลบี” หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี
บ่าย นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี พาท่านขึ้นเขาชมความงามของธรรมชาติด้วย เคเบิ้ลคาร์ (รวมค่าขึ้นกระเช้า) จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม วัดชินฮึงซา

soraksan_buddha soraksan1

ค่ำ เมนู “ชาบู ชาบู เห็ดสด” มาพร้อมเนื้อหมูแบบเติมไม่อั้นจนอิ่ม
ที่พัก SORAK DAEMYUNG RESORT หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม (3) นั่งรถไฟสายโรแมนติก – ปั่น RAIL BIKE – โรงถ่าย MBC DRAMIA
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันชุด ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมือง กังนึง นำท่านนั่ง รถไฟสายโรแมนติค สู่ สถานีรถไฟจียองดองจิน (SEA TRAIN) เป็นสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ใกล้มหาสมุทรมากที่สุด ได้รับการบันทึกใน GUINNESS BOOK OF WORLD RECORD ใหม่ล่าสุด!!! ที่นี่ที่เดียว RAIL BIKE สนุกสนานกับการปั่นจักรยานแบบพิเศษปั่นไปตามรางรถไฟ ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ที่ด้านขวาปกคลุมไปด้วยป่าเขา ทุ่งหญ้า (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

sea-train1 raikbike

เที่ยง ลิ้มลองเมนู “พุลโกกิ” หรือบาร์บีคิวหมูเกาหลี รับประทานพร้อมเครื่องเคียง กิมจินานาชนิด และข้าวสวย มีกลิ่นหอมรสออกหวานนุ่ม
บ่าย นําท่านออกเดินทางไปเที่ยวชม โรงถ่าย MBC DRAMIA THEME PARK เป็นโลเคชั่นในการถ่ายภาพยนตร์ หรือละครประวัติศาสตร์ เกาหลีที่นิยมอย่างแพร่หลายอยู่เป็นประจํา อาทิ ซีรี่ย์ยอดฮิตเรื่อง แดจัง กึม จอมนางแห่งวังหลวง, จูมง มหาบุรุษกู้บรรลังก์, ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน, ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน เป็นต้น ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ชมความสวยงาม ภายในโรงถ่ายได้ตามอัธยาศัย

MBC-DRAMIA1 MBC-DRAMIA2

ค่ำ เมนู “หมูย่างคาลบิ” หมูย่างบนเตา อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก
ที่พัก ANYANG SONGNO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่ (4) เอเวอร์แลนด์ (ดิสนีย์แลนด์เกาหลี) – โสมเกาหลี – ร้านเครื่องสำอางค์ – ขึ้นลิฟท์ โซลทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งเมียงดง – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – DRUM CAT SHOW
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหารโรงแรม
เที่ยว สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure มีรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสี่มิติ

everland2 everland1

เที่ยง เมนู “จิมดัค” ไก่ตุ๋นสมุนไพรสไตล์เกาหลี เสิรฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ
บ่าย เดินทางสู่ กรุงโซล ….พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพร โสมเกาหลี ผลิตภัณฑ์รากโสมอบน้ำผึ้ง ผงโสมยอดนิยม โสมสกัด แคปซูล หรือโสมสกัดเข้มข้น นำท่านสู่ ร้านเครื่องสำอาง ROJUKISS ราคาถูกกว่าเมืองไทยกว่าเท่าตัว….นำท่าน ขึ้นลิฟท์สู่ N ทาวเวอร์ กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 480 เมตร ท่านยังสามารถเลือกซื้อตุ๊กตาหมี Alfred จากละคร“เจ้าหญิงวุ่นวาย เจ้าชายเย็นชา” (รวมค่าขึ้นลิฟท์)

seoultower drumcat

ค่ำ เมนู “บุฟเฟ่ต์ UNDER THE SEA” บุฟเฟ่ต์ SEA FOOD ให้ท่านได้เลือกสรรอาหารทะเลที่สด ๆใหม่ และ เทมปุระบุฟเฟ่ต์ และซูชิ หน้าต่าง ๆมากมาย และ อาหาร นานา ชนิด พิเศษ!! ขาปูยักษ์อลาสก้า พร้อมเบียร์สดและ เครื่องดื่มหลากหลายชนิด
หลังอาหารค่ำ นำท่านชม…DRUM CAT SHOW เป็นการโชว์ตีกลองและเล่นเครื่องดนตรีสากลอย่างมหัศจรรย์ โดยเป็นการแสดงใหม่ล่าสุด ของสาวๆสุด เซ็กซี่ พาท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นเกาหลีที่ ย่านเมียงดอง หรือ “ถนนสายแฟชั่นของเกาหลี”
ที่พัก MANU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า (5) ศูนย์สมุนไพร – คลองชองเกชอน – ดิวตี้ฟรี -TRICK ART MUSEUM – ICE MUSEUM – ช้อปปิ้งย่านฮงอิก – ช้อปปิ้งทงแดมุน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหารของโรงแรม
พาชม ศูนย์สมุนไพร นำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา…พาท่านเดินชม..บรรยากาศที่บริเวณ คลองชองเกชอน เป็นคลองที่ถูกขุดขึ้นเมื่อราว 600 ปีก่อน นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ ดิวตี้ฟรี ร้านค้าปลอดภาษีสำหรับนักท่องเที่ยว

cheonggyecheon trickeye

เที่ยง “บาบิคิวบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง” ต้นตำรับเกาหลี ทั้ง หมู เนื้อ ไก่ ซีฟู้ด พร้อมเครื่องเคียงไม่อั้น
บ่าย นำท่านสู่ TRICK ART MUSEUM พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา ภายในมี ICE MUSEUM จัดแสดงน้ำแข็งแกะสลัก อิสระเดินชม ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งของโซลตามทาง เท้ามีการวางขายของแฮนด์เมด จากคนหนุ่มสาว อีกทั้งยังมีเสื้อผ้า แฟชั่น ร้านกาแฟมากมาย …นำท่านช้อปปิ้งต่อที่ย่าน ทงแดมุน หรือ ประตูทิศตะวันออก มีร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้า แหล่งรวมแฟชั่น จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบเกาหลี .. ก่อนอำลาเกาหลีแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ร้านละลายเงินวอน) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก
../.. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TG หรือ KE
../.. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ (บริการอาหารค่ำบนเครื่อง)

 


© IAMTOUR EXPERT CENTER INTER GROUP CO.,LTD
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06965
เลขที่ 600/24 โครงการ บีสแควร์พระราม9-เหม่งจ๋าย ซ.สหการประมูล แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310