ทัวร์เกาหลี KRW05 YES WINTER DELUXE

ทัวร์เกาหลี KRW05 YES WINTER DELUXE

Share

รหัสทัวร์ : KRW05 DEC'15 - MAR'16
สายการบิน : KE, TG
ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
กำหนดการ :
เดือนธันวาคม 2558
4-8 / 9-13 / 23-27 / 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 4 ม.ค.
เดือนมกราคม 2559
1-5
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
18-22 / 19-23
เดือนมีนาคม 2559
5-9

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์เกาหลี KRW05 YES WINTER DELUXE

อินชอน – ซอรัคซาน – โซล – โซล

5 วัน 4 คืน

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์
1. เที่ยวครบทุกที่สวย รวมค่าเข้าทุกสถานที่ พักสกีรีสอร์ท รวมค่ากอนโดล่า
2. บุฟเฟ่ต์ขาปู ทานตรงเมียงดง ไม่เสียเวลาช้อปปิ้ง เสริฟทั้งไวน์และเบียร์
3. โรงถ่าย MBC DRAMIA ถ่ายเรื่องทงอี และซีรี่ส์ฮิตหลายเรื่อง
4. ไฟลท์ขาไปถึงตอนเย็น ทำให้มีเวลาพักผ่อน อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน เที่ยวแบบสบายๆ
 
กำหนดการเดินทาง เดือนธันวาคม 2558 – ต้นมีนาคม 2559

วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ
05.00/07.00 คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ M สายการบิน Korean Air ใกล้ ประตูทางเข้าหมายเลข 6 หรือ เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways ใกล้ ประตูทางเข้าหมายเลข 2 รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

Logo korea expert03

***โปรดสังเกตป้าย “KOREA EXPERT” ***
07.25/10.00 เออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TG 643 /KE 660 สายการบิน THAI AIRWAYS(TG) / สายการบิน KOREAN AIR(KE)(อาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง) เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง
16.15/17.35 ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว…นำท่านรับประทานอาหาร ณ. ภัตตาคาร และเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ ลิ้มลองเมนู “โอซัม พุลโกกิ” หรือบาร์บีคิวหมูและปลาหมึกเกาหลี รับประทานพร้อมเครื่องเคียง กิมจินานาชนิด และข้าวสวย มีกลิ่นหอมรสออกหวานนุ่ม
ที่พัก ZUMER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง (2) เกาะนามิ – ปั่น RAIL BIKE – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ อุทยานซอรัคซาน (รวมค่าขึ้นกระเช้า)- วัดชินฮึงซา – เทดดี้แบร์ ฟาร์ม – พักสกีรีสอร์ท
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ที่ ห้องอาหารโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือเฟอรี่ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ เกาะแห่งความโรแมนติกของประเทศเกาหลีใต้ จากนั้นนำทุกท่านปั่น RAIL BIKE สนุกสนานกับการปั่นจักรยานแบบพิเศษปั่นไปตามรางรถไฟ (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

nami-snow1 raikbike
เที่ยง ลิ้มลองเมนูดัง “ทัคคาลบี” หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี
บ่าย นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี พาท่านขึ้นเขาชมความงามของธรรมชาติด้วย เคเบิ้ลคาร์ (รวมค่าขึ้นกระเช้า) จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม วัดชินฮึงซา นำท่านชม TEDDY BEAR FARM เป็นที่รวบรวมหมีเท็ดดี้ของสะสมที่มีคุณค่า ภายในแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซน ด้วยกัน อิสระท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย

soraksan-snow1 teddybearfarm-snow1

ค่ำ เมนู “ชาบู ชาบู เห็ดสด” มาพร้อมเนื้อหมูแบบเติมไม่อั้นจนอิ่ม
ที่พัก PHEONIX PARK SKI RESORT หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม (3) อิสระกิจกรรมสกี – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า (รวมค่าขึ้น) – ไร่สตรอเบอรี่ – โรงถ่าย MBC DRAMIA – กรุงโซล
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันชุด ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระกิจกรรมสกี นำท่านสัมผัสบรรยากาศแห่งภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก(ไม่รวมค่าใช้จ่าย เช่น เช่าอุปกรณ์การเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ด ประมาณ 35,000 วอนต่อท่าน) จากนั้นนำท่านขึ้นกอนดอลล่า-กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาพัลวังที่ยาว 3.7 กิโลเมตรซึ่งมียาวที่สุดของประเทศ (ประมาณ 20 นาทีต่อเที่ยว)

ski-korea1 playski-korea

เที่ยง ลิ้มลองเมนู “พุลโกกิ” หรือบาร์บีคิวหมูเกาหลี รับประทานพร้อมเครื่องเคียง กิมจินานาชนิด และข้าวสวย มีกลิ่นหอมรสออกหวานนุ่ม
บ่าย นําท่านออกเดินทางไปเที่ยวชม โรงถ่าย MBC DRAMIA THEME PARK เป็นโลเคชั่นในการถ่ายภาพยนตร์ หรือละครประวัติศาสตร์ เกาหลีที่นิยมอย่างแพร่หลายอยู่เป็นประจํา อาทิ ซีรี่ย์ยอดฮิตเรื่อง แดจัง กึม จอมนางแห่งวังหลวง, จูมง มหาบุรุษกู้บรรลังก์, ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน, ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน เป็นต้น ท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ซึ่งกำลังออกผลเต็มต้นให้ท่านได้เห็นถึงวิธีการทำไร่ที่สามารถให้ผลที่โตและหวานกรอบ จากนั้นให้ท่านเดินชมฟาร์มพร้อมกับท่านสามารถเก็บชิมได้เล็กน้อย

MBC-DRAMIA1 strawberryfarm

ค่ำ เมนู “บาบิคิว บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง” หมู เนื้อ ไก่ ซีฟู้ด พร้อมเครื่องเคียงตักไม่อั้น
ที่พัก SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่ (4) โสมเกาหลี – ร้านเครื่องสำอาง – ขึ้นลิฟท์ โซลทาวเวอร์ – สวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ – ช้อปปิ้งเมียงดง
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหารโรงแรม
พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพร โสมเกาหลี ผลิตภัณฑ์รากโสมอบน้ำผึ้ง ผงโสมยอดนิยม โสมสกัด แคปซูล หรือโสมสกัดเข้มข้น นำท่านสู่ ร้านเครื่องสำอาง ROJUKISS ราคาถูกกว่าเมืองไทยกว่าเท่าตัว…นำท่าน ขึ้นลิฟท์สู่ N ทาวเวอร์ พร้อมสัมผัสกรุงโซลยามค่ำคืนแบบ 360 องศา

seoultower lovekey

เที่ยง เมนูใหม่ล่าสุดเฉพาะลูกค้าพิเศษเช่นคุณ!!! “ชินดังดอง ต๊อกโป๊กกิ”
บ่าย นำท่านสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุด) ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์และไฮเทคเป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีได้รับความนิยมมากจากนักท่องเที่ยวทุกชาติอยู่ในเขต ซัมชิล

lotteworld1 kingcrab

ค่ำ เมนู “บุฟเฟ่ต์ UNDER THE SEA” บุฟเฟ่ต์ SEA FOOD ให้ท่านได้เลือกสรรอาหารทะเลที่สด ๆใหม่ และ เทมปุระบุฟเฟ่ต์ และซูชิ หน้าต่าง ๆมากมาย และ อาหาร นานา ชนิด พิเศษ!! ขาปูยักษ์อลาสก้า พร้อมเบียร์สดและ เครื่องดื่มหลากหลายชนิด
หลังอาหารค่ำ นำท่านชม…DRUM CAT SHOW เป็นการโชว์ตีกลองและเล่นเครื่องดนตรีสากลอย่างมหัศจรรย์ โดยเป็นการแสดงใหม่ล่าสุด ของสาวๆสุด เซ็กซี่ พาท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นเกาหลีที่ ย่านเมียงดอง หรือ “ถนนสายแฟชั่นของเกาหลี”
ที่พัก MANU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า (5) ศูนย์สมุนไพร – คลองชองเกชอน – ดิวตี้ฟรี -TRICK ART MUSEUM – ICE MUSEUM – ช้อปปิ้งย่านฮงอิก – ช้อปปิ้งทงแดมุน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหารของโรงแรม
พาชม ศูนย์สมุนไพร นำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา…พาท่านเดินชม..บรรยากาศที่บริเวณ คลองชองเกชอน เป็นคลองที่ถูกขุดขึ้นเมื่อราว 600 ปีก่อน นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ ดิวตี้ฟรี ร้านค้าปลอดภาษีสำหรับนักท่องเที่ยว

cheonggyecheon trickeye

เที่ยง “บาบิคิวบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง” ต้นตำรับเกาหลี ทั้ง หมู เนื้อ ไก่ ซีฟู้ด พร้อมเครื่องเคียงไม่อั้น
บ่าย นำท่านสู่ TRICK ART MUSEUM พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา ภายในมี ICE MUSEUM จัดแสดงน้ำแข็งแกะสลัก อิสระเดินชม ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งของโซลตามทาง เท้ามีการวางขายของแฮนด์เมด จากคนหนุ่มสาว อีกทั้งยังมีเสื้อผ้า แฟชั่น ร้านกาแฟมากมาย …นำท่านช้อปปิ้งต่อที่ย่าน ทงแดมุน หรือ ประตูทิศตะวันออก มีร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้า แหล่งรวมแฟชั่น จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบเกาหลี .. ก่อนอำลาเกาหลีแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ร้านละลายเงินวอน) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก
../.. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TG หรือ KE
../.. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ (บริการอาหารค่ำบนเครื่อง)

 


© IAMTOUR EXPERT CENTER INTER GROUP CO.,LTD
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06965
เลขที่ 600/24 โครงการ บีสแควร์พระราม9-เหม่งจ๋าย ซ.สหการประมูล แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310