ทัวร์เกาหลี KRW07-1 KOREA SKI PARADISE

ทัวร์เกาหลี KRW07-1 KOREA SKI PARADISE

Share

รหัสทัวร์ : KRW07-1 JAN'16 - FEB'16
สายการบิน : KE, OZ, TG
ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
กำหนดการ :
เดือนมกราคม 2559
15-19 /22-26 ม.ค.59 /29 ม.ค.59 - 2 ก.พ.59
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
3-7 /5-9 /10-14 /11-15 /12-16 /17-21 /18-22/19-23 /24-28/25-29 ก.พ.59
26 ก.พ.59 -1มี.ค.59

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์เกาหลี KRW07-1 KOREA SKI PARADISE

BY Thai Airways or Korean Air or Asiana Airlines

5 วัน 3 คืน

ไม่ต้องเข้าร้านโสมและร้านสมุนไพร อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน

กำหนดการเดินทาง กลางพฤศจิกายน 2558 – ต้นมีนาคม 2559

วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก หน้า
เคาน์เตอร์ M สายการบิน Korean Air ใกล้ ประตูทางเข้าหมายเลข 6
เคาน์เตอร์ K สายการบิน Asiana Airlines ใกล้ ประตูทางเข้าหมายเลข 5
เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways ใกล้ ประตูทางเข้าหมายเลข 2
รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

Logo korea expert03

***โปรดสังเกตป้าย “KOREA EXPERT” ***

ข้อแนะนำ เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีจะมีบริกรยกกระเป๋าน้อยมาก ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงต้องยกกระเป๋าขึ้นห้องพักด้วยตัวเอง ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

 

วันที่สอง (2) สนามบินอินชอน – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ทำข้าวห่อสาหร่าย – ถ่ายรูปชุดฮันบก – ถ้ำแห่งความลับ – อิสระเล่นสกีที่สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์)
22.40/23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ KE 652 / KE 654
23.20/01.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ OZ 742 / OZ 744
23.05/23.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TG 658 / TG 656 (บริการอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง) เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง
06.00/07.05 (KE) 06.55/08.35 (OZ) 06.30/06.55 (TG)
ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรบริการ…
เช้า รับประทานอาหารเช้าด้วย “อาหารเกาหลีแบบบุฟเฟต์” ณ.ภัตตาคาร (1)
…จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย และพิเศษให้ท่านได้ลองทำข้าวห่อสาหร่ายสไตล์เกาหลี หรือที่เรียกว่า คิมบับ ตามแบบของท่าน ท่านจะได้ลองใส่ ชุดฮันบก ชุกประจำชาติเกาหลี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านละ 1 ชุด สามารถถ่ายภาพได้ท่านละ 10 นาที กับวิวจำลองต่างๆที่ได้จำลองมาให้ท่านถ่ายภาพแสนงดงาม…จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำแห่งความลับ หรือ Kwangmyoung Cave ถ้ำที่ในอดีตเคยเป็นเหมืองทองคำเก่า ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงาม และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวภายในประกอบด้วยห้องต่างๆมากมาย ทั้งยังมีการจัดแสดงประวัติในสมัยที่ยังเป็นเหมืองทองคำ ประกอบกับไฟประดับที่ให้ความสวยงามแปลกตาแก่นักท่องเที่ยว

01

เที่ยง เมนู “ชาบู ชาบู เห็ดสด” มาพร้อมเนื้อหมูแบบเติมไม่อั้นจนอิ่ม เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อน พร้อมเครื่องเคียงรับประทานคู่กับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งแสนอร่อยจากเมืองไทย (2)
บ่าย เดินทางสู่ สกีรีสอร์ท เคยใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักสกีมืออาชีพทุกระดับ นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ถ่าย ฉากสำคัญซีรีย์ เพลงรักในสายลมหนาว หรือ Winter Love Song นำท่านสัมผัสบรรยากาศแห่งภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก(ไม่รวมค่าใช้จ่าย เช่น เช่าอุปกรณ์การเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ด ประมาณ 35,000 วอนต่อท่าน) กอนดอลล่า-กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาพัลวังที่ยาว 3.7 กิโลเมตรซึ่งมียาวที่สุดของประเทศ (ประมาณ 20 นาทีต่อเที่ยว) โดยมีความสูงกว่า 1,438 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพื่อชมความงามของภูเขาวัง ภูเขาโอแดซาน ทะเลตะวันออก…

ค่ำ เมนู “บาบิคิวบุฟเฟ่ปิ้งย่าง” หมู เนื้อ ไก่ ซีฟูด (3)
ที่พัก WILLY HILLY SKI RESORT หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

05

 

วันที่สาม (3) สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – ร้านเครื่องสำอาง – DRUM CAT SHOW – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันชุด ที่ ห้องอาหารโรงแรม (4)
นำท่านเที่ยว สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure มีรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสี่มิติ เป็นต้น (พร้อมบัตร Special Pass เล่นไม่จำกัดรอบ) ร่วมฉลองเทศกาลดอกไม้ เช่น เทศกาลทิวลิป (มีนาคมถึงพฤษภาคม) เทศกาลดอกกุหลาบ (มิถุนายน) เทศกาลดอกลิลลี่ (กรกฏาคมถึงสิงหาคม) ดอกเบญจมาศบาน (กันยายนถึงตุลาคม) ชมขบวนพาเหรด การแสดงต่างๆ เป็นต้น

02

เที่ยง เมนู “ข้าวยำเกาหลี” เสริฟ์พร้อม ชาบูชาบู ร้อนๆ ผัก เครื่องเคียง และหมูสไลด์เนื้อนุ่ม รับประทานพร้อมข้าวสวย เติมได้ไม่อั้น (5)
บ่าย เดินทางสู่ กรุงโซล นำท่านช้อปปิ้งที่ ร้านเครื่องสำอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อ Rojukiss, Rotree, Dr.Jart และอื่นๆอีกมากมาย เวชภัณฑ์เครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ราคาถูกกว่าเมืองไทย…ได้เวลาอันสมควร นำท่านชม DRUM CAT SHOW เป็นการโชว์ตีกลองและเล่นเครื่องดนตรีสากลอย่างมหัศจรรย์ โดยเป็นการแสดงใหม่ล่าสุด ของสาวๆสุด เซ็กซี่ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ จากปี 2008 จากประเทศอังกฤษ และปี 2009 จากเกาหลีในงานโคเรีย เอนเตอร์เทนเม้นท์ อวอร์ด และเริ่มเปิดการแสดงสุดอลังการครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 เป็นครั้งแรกที่กรุงโซล ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลี สร้างความระทึก และ ความสนุกสนานเร้าใจกับผู้ชมได้อย่างยิ่ง…นำท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นเกาหลีที่ ย่านเมียงดง หรือ “ถนนสายแฟชั่นของเกาหลี” ที่มีสินค้าและบริการให้เลือกตั้งแต่ราคาระดับกลางถึงสูงตามแต่ยี่ห้อเมื่อเทียบกับ ตลาดพื้นเมืองทงแดมุน และยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นบูติกเล็กๆ ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านคอส เมติก อาทิ Etude, The Face Shop, Skin Food เป็นต้น

ค่ำ เมนู “พอร์ค คาลบิ” ณ. ร้านอาหาร NAMAEJIB ซึ่งเป็นร้านที่พระองค์ โสมและพระองค์ภา เคยเสด็จมารับประทานที่ร้านนี้มาแล้วหมูย่างชิ้นใหญ่สไตล์เกาหลี รับประทานพร้อมผักเครื่องเคียงเติมไม่อั้นจนกว่าจะอิ่ม (6)

03

ที่พัก GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน (ย่านเมียงดง)

 

วันที่สี่ (4) อิสระช้อปปิ้ง หรือ เที่ยวในกรุงโซล ตามอัธยาศัย
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหารโรงแรม (7)
อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมกรุงโซล หรือ ช้อปปิ้งย่านต่างๆ (ไกด์แนะนำวิธีการขึ้นรถไฟใต้ดิน) เช่น ย่านทงแดมุน หรือ ประตูทิศตะวันออก มีร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้า แหล่งรวมแฟชั่น จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบเกาหลี เครื่องประดับ รองเท้าประเภทต่าง ๆ ผ้าพันคอ เนคไท เครื่องกีฬา ร้านคอสเมติกชื่อดัง Etude, The Face Shop, Skin Food เป็นต้น และอื่นๆ อีกมากมาย ในราคาส่งและปลีกตามตึกต่าง ๆ
Dongdaemun Design Plaza เปิดใหม่เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา อาคารทรงเก๋ล้ำสมัยขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 83,000 ตารางกิโลเมตร ข้างในจะเป็นที่จัดนิทรรศการ , การแสดงสินค้าหรืออีเวนท์, ศูนย์การค้า ประกอบไปด้วย Dongdaemun History Exhibition Hall, Dongdaemun Excavation Site Exhibition Hall, Dongdaemun Stadium Memorial Hall, an event hall, and Design gallery และยังมีอีกหนึ่งส่วนคือสวนสาธารณะให้ชาวเกาหลีหรือนักท่องเที่ยวมาพักผ่อน หย่อนใจ ในส่วนนี้เปิดถึง 24 ชม.และที่นี่ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ซีรีย์เกาหลีชื่อดัง You Who Came From The Stars มาถ่ายอีกด้วย
ถนนสายศิลปะ SAMCHEONGDONG – GIL ถนนเส้นเล็กๆ สายศิลปะที่มีเสน่ห์ ที่นี่เต็มไปด้วย คาเฟ่ , ร้านอาหาร , งานศิลปะ แกลลอรี่เต็มสองข้างถนน นอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สวยๆให้ท่านได้ช็อปปิ้งอย่างเพลิดเพลิน

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

ที่พัก GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า (5) ดิวตี้ฟรี – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Gravin Wax Museum – นั่งกระเช้าสู่นัมซาน-วิวพ้อยท์ – ช้อปปิ้งฮงแด – ละลายเงินวอน – สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นำท่านสู่ ดิวตี้ฟรี ร้านค้าปลอดภาษีสำหรับนักท่องเที่ยว พบกับสินค้าหลากหลายยี่ห้อ อาทิ หลุยส์วิตอง,พราด้า,เฟอร์ร่ากาโม่,กุชชี่ชาแนล,เอสเต ลอเดอร์,คลีนิกซ์ลังโคม ฯลฯ (น้ำหอมและเครื่องสำอางค์บางยี่ห้อถูกกว่าดิวตี้ฟรีเมืองไทย)…จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแห่งใหม่ล่าสุดใจกลางกรุงโซล Gravin Wax Museum ชม และถ่ายรูปกับหุ่นขี้ผึ้งเหล่าดาราคนดังของประเทศเกาหลีใต้ ที่เหมือนตัวจริงๆ ราวกับมีชีวิต อาทิเช่น เบยองจุน คิมซูยอน จางกึนซอก ไซ และอีกมากมาย …

04

เที่ยง เมนู “จิมดัค” ไก่ตุ๋นสมุนไพรสไตล์เกาหลี เสิรฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ (9)
บ่าย นำคณะชมวิวของกรุงโซล ขึ้นกระเช้าสู่ Namsan View Point (รวมค่ากระเช้า) จากจุดนี้มีผู้คนให้ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพ เพราะจะสามารถทำให้เห็น Seoul Tower ได้อย่างชัดเจนมากที่สุดกว่าทุกจุด ณ. LOVE KEY CEREMONY ที่นี้มีความเชื่อว่าหากคู่รักคล้องแม่กุญแจร่วมกันและโยนลูกกุญแจทิ้งไป จะครองรักกันเนิ่นนานตลอดไป (ไม่รวมค่ากุญแจ)…ทั้งยังเป็นที่ตั้งของ N’Seoul Tower (ไม่รวมค่าลิฟท์) กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล พร้อมสัมผัสกรุงโซลยามค่ำคืนแบบ 360 องศา …ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ ย่านมหาวิทยาลัยฮงฮิก ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งของโซลตามทางเท้ามีการวางขายของแฮนด์เมด จากคนหนุ่มสาว อีกทั้งยังมีเสื้อผ้า แฟชั่น ร้านกาแฟมากมาย อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย…ก่อนอำลาเกาหลีแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ร้านละลายเงินวอน) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็นต้น จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติอินชอน
17.40/18.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ KE 651/KE 653 (บริการอาหารค่ำบนเครื่อง)
18.30/ 20.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ OZ 741/ OZ 743 (บริการอาหารค่ำบนเครื่อง)
17.30/ 21.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TG 635/ TG 657(บริการอาหารค่ำบนเครื่อง)
21.10/23.10 (KE) 22.05/23.45 (OZ) 22.50/01.10(TG)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 


© IAMTOUR EXPERT CENTER INTER GROUP CO.,LTD
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06965
เลขที่ 600/24 โครงการ บีสแควร์พระราม9-เหม่งจ๋าย ซ.สหการประมูล แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310